Om K-Skola

K-Skola är ett enmansföretag där egen lärarerfarenhet ligger till grund för utveckling av lättanvända skoladministrativa program. Det är nu inne på sitt 15:e år.

Många av kunderna är mindre skolor där ekonomi och önskan om smidiga program med låg inlärningströskel varit avgörande. 

Med lågt pris, enkla licensvillkor (en engångskostnad, fri användning, fria uppgraderingar) och personlig support är K-Schema ett alternativ till de mer avancerade programpaket som har en nolla till på prislappen och dessutom medför årliga kostnader. De andra programmen är gratis.

 

 Aktuella priser

 
K-Schema
kostar 2800 kr om elevantalet överstiger 200. Med färre än 100 elever halvt pris, däremellan 2000 kr. Priset är exklusive moms.

Används programmet inte fullskaligt eller inom andra verksamheter kan lägre priser komma ifråga.

Om flera skolor samköper avgår 10% per skola upp till 50% (5 skolor).  

Frågor och beställningar sänds till  info@k-skola.com
 


Tillbaka